Kaivo cotton fabric Kaivo cotton fabric was $51.01, now $20.40 Kaivo HW cotton fabric Kaivo HW cotton fabric heavyweight cotton $51.01 Kaivo phone case for 4 & 4s Kaivo phone case for 4 & 4s $48 Kaivo phone case for 5 & 5s Kaivo phone case for 5 & 5s $48 Vampula scarf Vampula scarf $115 Vampula scarf Vampula scarf $115 Kaivo tablecloth Kaivo tablecloth 63" x 126" $198